Home

Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
ALEX SCHADY (UK) og HADAS KEDAR (IL)

  CV

Hvor:
Starter i søndre del av Langgata, blir transportet gjennom gata
Hva: Performance «Boulder/Shop til you drop», prosesjon og finale med ungdom fra Vågen vgs.
Når: 23. oktober kl.12.30

Hvor: Vitenfabrikken
Hva: Workshop til ungdom fra Vågen vgs.
Når: 19. - (20.) - 21. - 22. oktober.
Daglig oppdatering på storskjerm utenfor VitenfabrikkenBoulder/Shop til you drop.
I løpet av den andre uken av Vitamin Sandnes vil kunstnerne/kunstpedagogene Schady/Kedar gjennomføre en workshop med elever fra Vågen videregående skole i de åpne publikumsområdene på Vitenfabrikken. Ansatte ved Vitenfabrikken og Vågen vgs vil også delta i workshopen.
Langgata som shoppinggate vil danne en viktig del av bakgrunnen for prosjektet, både tematisk og materialmessig og koblingen til Vitenfabrikken kan gi teknologi til prosjektet. Som en del av workshopen vil elevene kontakte et stort utvalg av butikker og virksomheter i Langgata, bl.a. for å samle inn materialer til bruk i workshopen. Det kan være reklamemateriell som handleposer, plakater, flyers og andre trykksaker m.m. Dette materialet vil bli brukt til konstruksjon og dekorasjon av en serie skulpturelle elementer sammen med annet funnet materiale.
Det hele vil kulminere med en prosesjon/parade den siste lørdagen 23 oktober, som undersøker Langgata, dens lengde, bredde, innhold og framtidsmuligheter. Deltakerne ruller de skulpturelle objektene gjennom hele Langgata med en prosesjon som utgjør finalen og selve feiringa av Langgata.

Boulder/Shop til you drop.
During the second week of Vitamin Sandnes the artists and art pedagogy practitioners Schady/Kedar will do a workshop with students from Vågen videregående skole in the open audience areas at Vitenfabrikken. Employees at Vitenfabrikken and Vågen vs. will also participate in the workshop. We are looking at an exciting link-up between Vitenfabrikken’s technical knowledge and an artistic approach.

Langgata as a shopping street will also form an important part of the background of the project, both thematically and materially. As part of the workshop the students will contact a great number of shops and businesses in Langgata, amongst other things to collect materials for use in the workshop. This can be promotional material like posters flyers etc. These materials will be used for the construction and decoration of the sculptural elements. The project will have a promotional video shown in a shop-window in Langgata as well as posters. 
The culmination of the process will be a procession/parade the last Saturday the 23/10/10 that investigates Langgata – its length, with and future possibilities. This event will be the finale of Vitamin Sandnes and the ultimate celebration of Langgata.
Lørdag den 24 oktober vert ein serie med skulpturelle objekt rulla ned Langgata i ein anarkisk og overstrøymande opptog. Prosesjonen er eit samarbeidsprosjekt mellom Hadas Kedar og Alex Schady. Dei har arbeidd saman med studentar frå Vågen videregåande skole for å laga til ein skulpturell performanse som vil finne stad mellom weekend shopparar. Når ein rullar desse skulpturelle rullesteinane gjennom hovedgata i Sandnes på den tradisjonellt travlaste dagen i veka vert det eit veldig fysisk møte mellom eit kunstobjekt og eit intetanandane publikum.

I veka som leier opp til prosesjonen vil det vera ein serie med opne work-shops i Vitenfabrikken som syner prosessen og utviklinga av arbeidet.

Forretningane langs Langgata gir både ein samanheng og vert ei kulisse for verket då deler av arbeidet vert stillt ut og produsert i butikkane før under paraden.
I ein vanskeleg balanse mellom hedensk rituale og politisk protestmarsj som nok kan forvirra foventningar om intensjon og formål skal denne konvoien segla gjennom Sandnes utan særleg mykje å deklarere.
  A series of large-scale sculptural objects will be rolled down the length of Langgata on Saturday October 24th at 12.00am in an anarchic and exuberant parade. The procession is a collaborative project by Hadas Kedar and Alex Schady who have been working together with students from Vågen videregående skole to devise a sculptural performance that will take place amongst the crowds of weekend shoppers. The work will provide a very physical encounter between the art object and its unwitting audience as the sculptural boulders are rolled through Sandnes’ main high street on what is traditionally the busiest day of the week.

In the week preceding the parade, a series of public workshops will take place within Vitenfabrikken where the construction and development of the work will be showcased.

The businesses along the length of Langgata will provide a backdrop and context for the piece with elements of the work produced and displayed within the shops before and during the parade. Hovering uneasily between pagan ritual and political procession the march should confound expectations of intent and purpose, a purposeful convoy through Sandnes with nothing to declare.