Home

Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
MUSTAFA GUR (UK)
Hvor:
Langs Langgata
Hva: Aforismer på butikkvinduer «Det er lett å være etterpåklok»
Når: Fra 14. oktober
Det er lett å være etterpåklok

 
Maxim, min daglig aforisme?
Er ein installasjon av aforismer og tankar på butikkvindu i Langgata. Aforismene og ideeane har vore samla og nedskreve over fleire år i ein serie av personlige notisbøker. Utsagna og ordhella vil installerast dagleg. Nokre vil vera på engelsk nokre truleg omsett til norsk og nokre på tyrkisk og some er omsette frå tyrkisk ( i særleg grad frå songar). Tekstane er montert med acrylbokstavar og vert installert i den siste veka av utstillingsperioden.
Maxim, my Daily aphorism?
Is an installation of aphorisms and thoughts - onto shop front windows along Langgata. These have been collected and noted over a number of years within a number of personal note books. The statements and found sayings are to be installed on a daily basis. Some may be in English, some possibly translated to Norweigan and some translated from Turkish (particularly from songs) and also installed in Turkish. The text will be provided in transferable acrylic lettering and will be installed during the final week of the exhibition period.Mustafa Gur er en engelsk kunstner/arkitekt av tyrkisk opprinnelse som også har godt kjennskap til norske forhold. Han vil være synlig i Langgata med et ettertenksomt og forståelig arbeid som utvikler seg daglig gjennom hele perioden.

I prosjektet ”Aphorism” tar Gur utgangspunkt i aforismer/ordtak.  Hver dag gjennom hele perioden vil han plassere stadig nye aforismer på butikkvinduene langs Langgata Han monterer aforismen som en daglig rutine, en ”jobb”.. Aforismene er samlet over mange år og kommer delvis fra hans tyrkiske bakgrunn. Aforismene kan altså bli både på to til tre språk.
Prosjektet vil ha preg av performance og prosess gjennom kunstnerens tilstedeværelse og kontakt med forbipasserende, samt den daglige tilveksten av tekster. Det vil med en lavmælt tilstedeværelse være synlig gjennom hele Langgata.
 
Mustafa Gur is a British artist and architect of Turkish origin. He has a particular interest in Norway and Norwegian society and will be present and visible throughout Vitamin Sandnes producing a thought-provoking piece.

In ‘DET ER LETT Å VÆRE ETTERPÅKLOK’ - Gur’s starting point is the aphorism. He will mount aphorisms on the shop windows along Langgata as a daily routine. These have been collected over many years from many sources, some from his Turkish background and will appear in two or three languages. Through the artist’s presence and contact with passers-by as well as the steady day by day increase in text, Gur’s project will fill Langgata with a quiet insistent presence.