Home
Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
Anne - Marie Creamer, Videoprogram  
Tilbake til videoprogram CV

Hvor: Langgata 42
Hva: Videoen Meeting The Pied Piper In Brasov (7 min)
Når: 14.-23.oktober. Butikken er åpen man-fre 10-19, lør 10-15
     
Anne-Marie Creamer

Meeting The Pied Piper In Brasov

Mest alle kjenner historien om Rottefangaren. Barna vart som trollbutne og følgde etter Rottefangaren frå Hamlin, og det vart sagt at dei for inn i ei hole i ein haug like utanfor byen. Alt i alt forsvann 130 born her. Fjellet ved Hamlin der borna vart borte finst verkeleg og heiter Poppenberg. Etter ei lokal segn i Transylvania kom borna ut i nærleiken av den gamle by-marknaden i Brasov.

I September 2005 var eg på veg til Czikzederea i Transylvania på eit kunstnar opphald. På vegen skifta eg tog og måtte venta ein time i den vesle byen Brasov. Der gjekk eg til torget som var fullt av dansande born. Overraska over den underlege parallellen mellom dei dansande ungane og dei forsvunne borna i soga om Hamlin, filma eg dansen deira for å laga denne vidoen.

Brasov er midt i det ungarnske Székey området, eit distrikt med etniske ungararar som har levd her i hundrevis av år - heilt til slutten av den første verdenskrig då dei vart tvinga ut av folk frå Romania. Omringa av Ceausescu’s kommunistiske Romania, fann Székiarane måtar å hugse kor dei kom frå ved å bevare tradisjonelle klede, song og dans, slik at ungararar frå Budapest nå reiser dit for å sjå på ein eldre type av ‘ungarnskhet’ som dei har gløymt for lenge sidan.

Denne medvetne måten av å bevare sjølvkjensla på gjennom klede, dans og song of dei fiktive borna til Rottefangaren, gir eit signal om ein umuleg heimkomst til ein opphavs stad som alltid er ein fiksjon.

AM Creamer har også bidratt sterkt med ideer til utformingen av Tempolett, panel-presentasjonen av noen av kustnerne i VS som forgår på Vitenfabrikken den 23/10 klokka 11.00.

http://amcreamer.net

http://www.ellipses.eu/
 
Meeting The Pied Piper In Brasov

Nearly everyone knows the story of the Pied Piper. The children, who in a state of mesmerism followed the Pied Piper of Hamlin, and were said to have disappeared into a cave within a hill just outside the town. In total one hundred thirty children were lost. The mountain near Hamelin where the children disappeared really exists and is called Poppenberg. Local legend in Transylvania has it that the children emerged near the site of the old town square town of Brasov.

In September 2005 on my way to the city of Czikzederea in Transylvania to do an artist residency, I found I had to pass an hour in the small city of Brasov between changing trains, and so I made my way to this same town square only to find it full of dancing children. Struck by the strange parallel between these dancing children and the lost children of Hamlin, who were also said to have ended their days here in a sort of fantastic terrible exile, I recorded the dance to make this film.

Brasov is actually in the heart of Hungarian Székey Land, a principality of ethic Hungarians who until the end of WW1, when the Romanians forced many out, they had lived for hundreds of years. Surrounded by Ceausescu’s communist Romania, the Székey’s found ways to remember who they were by preserving old forms of dress, song and dance, such that now Hungarians in Budapest sometimes travel there so that they bear witness to an older form of ‘Hungarian-ness’ that they themselves have long forgotten.

Both this self-conscious act of self preservation through dress, dance and song, and the fictional children of the Pied Piper, themselves forever bereft of their home, signal a kind of impossible return to an place of origin that is always a kind of fiction."

AM Creamer has also contributed greatly to Tempolett, a panel presentation of some of the artists and their works in Vitamin Sandnes taking place at Vitenfabrikken 11.00 am the 23rd of October.