Home
Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
Meta Norheim, STEG. Galleri G  
Tilbake til Galleri G CV

Hvor: Galleri G, Erling Skjalgsonsgt. 10
Hva: Maleri
Når: 14.-23.oktober, 2010

Meta Norheim

Meta Norheim er født i Vest Telemark, bosatt i Skien og har og bodd i Iran, India og Afrika. Hun har lang erfaring som maler med bred utstillingserfaring fra mange deler av verden. Hun lager kraftfulle og vare malerier som behandler eksistensiele tema i sterkt stilistiske komposisjoner med hverdags objekt, eller poteter og egg. Hun sier om arbeidene sine:
”Enkle objekter som vekster eller andre ting vi omgir oss med har lenge vært motiv i bildene mine, direkte, eller indirekte som symboler på menneskelige egenskaper eller relasjoner. Ofte setter jeg objektene inn i en uventet sammenheng for å forsterke poenget jeg er ute etter. På en  monokrom  bakgrunn uten andre forstyrrende elementer trer objektet klart fram.”

 
Meta Norheim was born in West Telemark, lives in Skien and has lived in Iran, India and Africa. She has extensive experience as a painter and exhibitor in many contries. She creates powerful images that deal with existential questions in strong stylistic compositions of everyday objects, such as potatoes and eggs.
She says of her work: "Simple objects such as crops or other things that surround us have long been the subject of my pictures, directly or indirectly as symbols of human qualities or relations. Often I put the objects into an unexpected context to reinforce the point I'm looking for.”
Meta Norheim