Home
Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
Thora Dolven Balke, STEG. Galleri G  
Tilbake til Galleri G CV

Hvor: Galleri G, Erling Skjalgsonsgt. 10
Hva: Lydarbeid
Når: 14.-23.oktober, man/tor/fre 9-18, tir/ons 9-16.30, lør 10-15, søn 13-17

Thora Dolven Balke


Thora Dolven Balke som er av den nye norske generasjonen av kunstnere som arbeider over flere felt som kurator for LIAF (Lofoten Internasjonale kunstfestival), kunstner i siste års Venezia Bienale eller drifter det kunstnerstyrte nomadiske galleriet Rekord i Oslo kontrasterer og utfyller utstillingen med et lydarbeid ’RUN’og en video; ‘Subterrainean drifter’, 2010. Hun skriver om RUN:
“RUN er en eksperimentering med opptak av skritt. Opptakene er originale lyder fra foleyarkiv; lyder til filmproduksjon. De er gjenkjennelige fra de fleste store produksjoner, og verket leker med de tillærte bildene som de forskjellige skrittene fremkaller hos lytteren; ensomme kvinneskritt på asfalt, manneskritt med tunge skinnstøvler på grus. RUN har dette som råmateriale, men er et verk om flukt, og om individet mot massesuggesjonen; roen i panikkens kjerne tegnet i et abstrakt narrativ.”
 

Thora Dolven Balke is one of a new generation of Norwegian artists who show wide variety of talents; curator of LIAF (Lofoten International Art Festival), an artist in last year's Venice Biennale and she operates the artist-run nomadic gallery Rekord in Oslo. She compliments the exhibition with a video; ‘Subterrainean drifter’, 2010 and the sound piece RUN. In her words:
"RUN is an experimentation with sound recordings of footsteps. The recordings are original Foley archive sounds for film production. "RUN is an experimentation with a recording of steps. The recordings are original sounds from the archives foley, sound for film a production. They are recognizable by most major productions, and the work plays with the acquired images that evoke the different steps of the listener; a lonely woman step on the asphalt, a man walking with heavy leather boots on gravel. RUN is raw-material, and the work of flight, ; the individual against the masses; calm in panic – a core character in an abstract narrative.”