Home

Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
JØRUND AASE FALKENBERG (NO)


CV

Hvor:
Langgata 13
Hva: Veggmaleri «Sandnesgauk»
Når: Fra 14. oktober
 
Hvor:
Langgata 19
Hva: Stedsspesifikk installasjon “Grunnen under føttene”
Når: 15.-23. oktober. Performance 15.-16 okt. fra kl.11.00Den unge kunstneren Jørund Aase Falkenberg fra Stavanger har et provoserende dobbeltprosjekt som rører ved lokale så vel som eksistensielle debatter.  Begge prosjektene bruker en slags negasjonsstrategi ved å skape negative flater og rom.  Ved å tømme steder og symboler for innhold trekker kunstneren oppmerksomheten mot dem og stiller spørsmål ved vår måte og se og oppfatte dem på. 

Prosjekt 1: ” Grunnen under føttene / jording”
Ved krysset Flintergata/Langgata, foran Lanternen, skjærer kunstneren et hull og graver et hull med manuelle redskaper – hakke og spade, bøtter etc. Gravingen er en performance. Hullet blir stående åpent resten av den aktuelle perioden. Etter at prosjekt er ferdig fylles hullet og det legges ny asfalt.

Kunstneren selv omtaler verket som et forsøk på å finne fram til noe grunnleggende i tilværelsen.  Byen, og i et større perspektiv sivilisasjonen, med alle sine inntrykk og stimulanser kan lett kjennes forvirrende og tilslørende av egen eksistens. Bygningene, veidekket, benker etc. er bare der. Man ser ikke forhistorien til oppbygningen. Byen fremmedgjør oss fra naturen og fører til et slags overmot der menneskene føler seg overlegne naturen og som dens kontrollerer.
Kunstneren ønsker å gripe inn og skape et sted hvor man ser på det underliggende– en slags mental og bokstavelig jording.
I tillegg til de generelle aspektene blir dette arbeidet også stående som en kommentar til dagsaktuelle debatter og prosesser som foregår i Sandnes.

Prosjekt 2: ”WP #6 – Sandnesgauk”
Veggmaleri
På en egnet vegg langs Langgata dekkes et felt med en stor sjablong formet som en Sandnesgauk, og maling i forskjellige farger sprutes på rundt figuren. Når sjablongen tas bort er resultatet et veggmaleri hvor det i midten er en ”tom” Sandnesgauk omkranset og avgrenset av ”fargesøl”.
Det som kjennetegner dem er det tomme motivet omkranset av farger.  Et negativt maleri, en refleksjon rundt meningstap og tomhet eller et tomt lerret som kan fylles med nytt innhold. Veggmaleriet blir del av en serie med veggmalerier som Jørund Aase Falkenberg arbeider med.

Sandnesgauken symboliserer byen. Den er del av byens og innbyggernes identitet. Her trer gauken fram tom. Falkenberg inviterer oss til å vurdere om et symbol mister verdien når det blir en merkevare. Hva skjer når objekt og symbol fra ens egen historie og identitet blir kommersialisert?
Har den offisielle versjonen av Sandnes identitet mistet kontakten med virkeligheten?

Jørund Aase Falkenberg is a young artist from Stavanger. His provocative double-project touches on local as well as existential debates. Both projects involve negative rooms and spaces. The artist empties places and symbols of meaning leading us to question how we see and understand them.   Using these disturbing strategies he allows us to view something familiar anew.

Project 1: The Ground under the Feet / Grounding
In front of Lanternen, by the Flintergata/Langgata junction, Falkenberg will dig a 1-2 metre hole using basic tools – shovel, spade, buckets etc., unearthing something fundamental about the town and existence.

This work comments on recent debates and processes taking place in Sandnes. A city is taken for granted; its buildings, benches and roads are just there and we have little connection with the construction or story of the city. At the same time it alienates us. With all its stimuli it can easily confuse, even opacify its own existence, while nourishing a feeling of dominace and control over nature.

This performance will take place during the exhibition period and the excavated earth be left for all to see. When the project is over the hole will be filled in and given a new tarmac cover.

Project 2: ”WP #6 – Sandnesgauk”

On a wall in Langgata a large sjablon (cutout) shaped as a Sandnesgauk  (the town’s clay whistle symbol) will be sprayed with paint in different colors. When the sjablon is removed the result is a mural with an empty Sandnesgauk surrounded and defined by color spillage.

The temporary mural is one of a series by the artist of empty motifs using colors to define the space. These negative paintings are reflections on loss and emptiness, perhaps ready for new content and meaning.

Falkenberg invites us to consider whether a symbol is devalued when it becomes a brand. What happens when objects and symbols from one’s own history and identity become commercialised? Has the ”official” version of Sandnes’ identity lost contact with reality?
Hjemmeside: www.jorund.com
  Homepage: www.jorund.com

Sponset av : VELDE