Home

Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
LEWIS&TAGGART (CA)

  CV

Hvor:
I krysset Langgata og Kirkegata
Hva:Installasjon «Ribbon Cutting Sculpture»
Når:14.-23. oktober, performance 23. oktober

Til Vitamin Sandnes vil de Bergens baserte kanadiske kunstnerne Lewis & Taggart presentere eit nytt arbeid som heiter Ribbon Cutting Sculpture. Den er formgitt som eit temporært sløyfeklippings kontor i Langgata. På den siste dagen av Vitamin Sandnes vil publikum bli invitert til å aktivera skulpturen i ei iscenesett seremoniell happening.

For Vitamin Sandnes, Bergen-based Canadian artists Lewis & Taggart will present a new work entitled Ribbon Cutting Sculpture, which takes the form of a temporary ribbon-cutting office along Langatta. On the final day of the festival, members of the public will be invited to help activate the sculpture through a staged ceremonial happening.


Prosjektet tar utgangspunkt i det kjente ritualet med å klippe snorer for å feire viktige anledninger, ikke minst åpning/innvielse av nye byggverk og lignende.  Slike seremonier markerer et skille mellom fortid og framtid og symboliserer et potensial for nye muligheter og nytt innhold.

Midt i krysset Langgata/Kirkegata setter de opp en kontormodul på 740 x 250 cm. Inne i kontoret vil det henge et kraftig farget bånd av den typen som brukes ved snorklippingsseremonier. På en standard kontorpult vil en ”seremoniell båndklippingssaks” være utstilt.

Kontormodulen vil ha store vinduer på begge kortsidene, slik at en kan følge den perspektiviske utsikten opp og ned langs Langgata bak det opphengte båndet.  Den vil stå uåpnet helt til den siste dagen i prosjektet.

På prosjektets avslutningsdag vil skulpturen omdanes til et performativt rom akkompagnert av ”seremoniell” musikk.

I vår kontekst kan dette prosjektet blant annet leses som et utsagn om Sandnes akkurat nå – i en tid av forandring. Skal Vitamin Sandnes avsluttes med at snorene klippes?
Chloe Lewis and Andrew Taggart are a Canadian born artist duo based in Bergen, Norway. Their starting point in the project is the traditional ribbon-cutting ceremony used at public and civic inaugurations. Such ceremonies signify the distinction between the past and the future and symbolise new possibilities and the potential for renewal.

In the middle of the Langgata/Kirkegata junction they will place a 7.4m x 2.5m office module.  Inside the office there will be a ribbon arranged as for an inauguration and on a nearby standard office desk a pair of ”ceremonial ribbon cutting scissors” will be displayed.

Large windows at both ends will make it possible to view Langgata lengthwise behind the displayed ribbon. On last day of the project the sculpture will be used as a performative space.
The project can be read as a statement about Sandnes now – in a time of change. Will Vitamin Sandnes end with the ribbon being cut?