Home

Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
LOUISA MINKIN (UK)

  CV
Louisa Minkin

Hvor:
Langgata 34
Hva: Akvareller "Sandnes Sangen"
Når: Fra 14. oktober
  Hvor: Langgata 42 "KAJA"
Hva: Animasjon "Sandnes sangen"(5 min)
Når: 14.-23. oktoberLouisa Minkin er bosatt i England og har aldri vært i Sandnes.  Hun er interessert i å utforske Sandnes utenfra. Hun lager tegninger og akvareller ut fra bilder hun finner på internett som har blitt merket med Sandnes. Utvelgingen av bildene vil være en slags automatist prosess. På den måten og fra sitt verksted i Peckham, London realiserer hun i helt bokstavelig forstand det eksterne blikket på Sandnes som vi etterlyste i utlysingsteksten.
Hun viser hvordan et samfunn er representert offentlig i dag fra mange forskjellige utgangspunkt. Hun peker på tema rundt copyright og konkurransen melom personlige, komersielle og offentlige interesser og spør om fossen av tilgjengelig informasjon ødelegger all form form for definisjon. Kan omformingen fra et funnet bilde til tegning gi nye perspektiv?

Louisa Minkin kommer for første gang til Sandnes for å være med på Tempolett, en panel presentasjon av noen av kunstnerne i Vitamin Sandnes og deres arbeider på Vitenfabrikken den 23/10 kl 11.00. Da vil hun være tilgjengelig for spørsmål .
Louisa Minkin lives and works in the UK. She has never been to Sandnes and is interested in exploring the town as an outsider. From her studio in south London she has produced drawings and water-colors from images on the internet that have been tagged ’Sandnes’. In painting Sandnes without ever having been there, she literally provides the external view of Sandnes as requested by the curators in the open submission invitation.

She shows how a society is represented publicly today from different starting points and raises the issues of copyright and the competition between personal, commercial and civic interests. Does the barrage of available information shatter any possibility of definition?

She will be at Tempolett, a panel presentation of some of the artists and their works in Vitamin Sandnes at Vitenfabrikken 11.00 am the 23rd of October and be available for questionsLouisa Minkin: Ein viktig del av arbeidsmetoden min er teikning . Teikningane fungerar som ei guidebok, der eg noterer observasjonar og objekter funne på vandring. Eg starta laga dei i Roma kor landskapet er så intenst fullt av forteljingar der dei var ein måte å fokusere og skilje objekt og møte på. I tillegg vart dei ein måte å forstå komplekse rom kor historien og tida har laga vaskelege snuble trådar. Gjennom redigering og ordning kan teikningane laga andre forteljingar som ein ny konstellasjon av idear og ei hjelp til å navigere. Det er ein prosess som eg brukt heile tida sidan. Eg arbeider frå verkelege reiser såvel som internett vandringar i metaforisk rom.
Til Vitamin Sandnes er eg interessert i å utforska Sandnes utanfrå som ein framand. Eg kjem til å laga teiningar og akvarellar frå bilder eg finn på internet som har blitt merka med Sandnes. Utvelginga av bildene vil vera ein slags automastist prosess. Det vil visa korleis korleis eit samfunn er representert idag frå eit mangfald av utgongspunt, historiar og stemmer, både personlige og merkantile.
Omforminga frå eit funne bilde til teikning vil igjen gi nye perspektiv. Nokre gonger vil dei mista noko i omsetjinga og andre gonger vil det oppstå nye historiar. Planen er å stille ut teikningane i løpet av Vitamin Sandnes; å setje bildene inn i samanhengen dei kom frå i ei ny form. Og om mulig og å laga ein kalender som vil fungera som ein souvenir og ei påminning om prosjektet i det komande året.
Med kvart steg i prosessen vil bildene endra seg frå jpg til maleri til opplags trykk, kvart del vil gi nye meiningar og samanhengar til historiane om Sandnes.
  Louisa Minkin: "A key part of my practice is drawing. The drawings are like a guidebook;  noting observations and objects found in walking. I
started to make them in Rome where the landscape is so densely narrated that they became a way of focussing and separating objects and encounters, making sense of complex spaces, where history and time
have formed stumbling blocks.  Through processes of editing and ordering the drawings can present other narratives; a constellation of ideas and an aid to navigation. It is a process I have continued since, working from real journeys as well as internet wanderings in metaphorical space.

For the Vitamin project I am interested to explore Sandnes from afar as a stranger. I will be constructing some drawings from the images I can find online which have been tagged with the name of Sandnes.
Selecting the images will be a kind of automatist process, but it will show how a community is represented today from multiple
viewpoints, histories and voices. The transition from found image to drawing will form some different perspectives again.
Sometimes they lose will something in translation, sometimes they will begin to make
new stories."

Lenke til Louisa Minkins bok om Sandnes (animasjon) på Youtube

Lenke til Louisa Minkins bok om Sandnes

Louisa Minkins hjemmeside

Lenke til Vitamin Sandnes blogg