Home
Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
MONICA WINTHER (NO)


CVTittel til Monica Winthers kunstverk:
"Well I'm a west coast struttin'
One bad mother
Got a rattlesnake suitcase
Under my arm
Said I'm a mean machine
Been drinkin' gasoline
And honey you can make my motor hum
I got one chance left
In a nine live cat
I got a dog eat dog sly smile
I got a Molotov cocktail
With a match to go
I smoke my cigarette with style
And I can tell you honey
You can make my money tonight"


Hvor: Langgata 54
Hva: Veggtegning "Well I'm a west coast struttin' One bad mother...etc"
Når: Fra 14. oktober
Avslutning av Monica Winthers veggmaleri på Langgata 54 m/performance 22.oktober 16.00

Hvor: Langgata 10
Hva: Skulpturer og veggtegning i samarbeid med L54
Når: Fra 14. oktober
     

Sitat fra Monica Winthers prosjektforslag, mai 2010. "Sandnes, kjære Sandnes. Langgata, Mølla, Ruten, DBS, Havanna, Sandvedparken, Sandnesgauken, Trøkk 16. Minnene strømmer gjennom mitt boblende sinn. Da vi løp fra politiet med hasj i sokkene. Da vi prata og lo med politiet, uten hasj i sokkene. Da vi møttes på Ruten, hang der i timesvis. Syklet rundt på de deilige nye bysyklene, for Sandnes var blitt sykkelbyen Sandnes.  Spiste pizza på Dolly Dimpels så ofte vi kunne. Blandet sprit oppi slusjen fra Lailas kiosk. Lo. Jeg lo store deler av min ungdomstid i Sandnes. Hadde det utrolig gøy.
Men jeg var også fortvilet over Sandnes. Fortvilet i Sandnes.  Mitt navn er Monica Winther og min identitet ble grunnlagt i Sandnes. Jeg har et brennende ønske om å gjøre noe i Sandnes. Lage noe i byen, til byen. "Dog stundom enn, som nu i denne time, en lønnlig lengsel ulmer i mitt bryst”
(Henrik Ibsen)”  

 

Quote from Monica Winthers project proposal, May 2010. "Sandnes, dear Sandnes. Langgata, Mølla, Ruten, DBS, Havanna, Sanvedparken, Sandnesgauken, Truck 16. Memories , streaming through my sparkling mind, running from the police with dope in our socks. When we chatted and laughed with the police, without dope in our socks. Meeting at Ruten, hanging there for hours, cycling around there on the fabulous new town bikes, because Sandnes had become the bicycling town; Sandnes. Eating pizza at Dolly Dimples’ as often as we could, mixing spirits into the slush from Laila’s kiosk. Laughing. I laughed a lot during my youth in Sandnes. I had much fun in Sandnes.
But I was also upset about Sandnes. Upset in Sandnes.  My name is Monica Winter and my identity was founded in Sandnes. I have a burning wish to do something in Sandnes.  Make something in town, for the town.   "Though sometimes still, as in this hour, a secret longing smolders in my chest"
(Henrik Ibsen)"

 

Monica Winther, er en ung kunstner som vi er svært glade for å ha med i Vitamin Sandnes. Hun er født og oppvokst i Sandnes og bor og jobber i Oslo hvor hun har markert seg sterkt på den nye norske kunstscenen.
Med en  energisk holdning bringer hun et spenstig og inspirerende sus til Vitamin Sandnes.  Først har hun tilbudt å ha workshop med ungdom fra L54 og lage skulpturer med dem som skal stilles ut i de gamle utstillingsmontrene ved oppgangen til Bytorget/Fokustorget, Langgata 10.

Hovedarbeidet til Monica Winther blir på den store veggen på L54, (senter for ungdomstiltak i Sandnes kommune) mot KinoKino og Stasjon K. Det er et veggmaleri som blir et svært verdifullt bidrag til byen. Det skal utføres der og da i løpet av den korte utstillingsperioden.  Monica står på et stillas og maler og sprayer på veggen i ca 6-10 timer om dagen.
Prosjektet hennes er performativt og prosessorientert, og veggen har format og høyde til et slikt ambisiøst arbeid. I tillegg til størrelsen, er bakgårds- og ungdomstilhørigheten helt rett for henne og hennes kapasitet.  Det blir et intenst arbeid i full offentlig beskuelse i ti dager. Denne megainnsatsen blir markert med en performance av Winther på stillaset, mens det trilles vekk fra maleriet fredag den 22/10 klokka 16.

 

Monica Winther is an exciting young artist now making her mark on the Norwegian art scene. She was born and raised in Sandnes and currently lives and works in Oslo. She has an energetic attitude that is reflected in her inspiring presence in Vitamin Sandnes. 

She will publicly execute a large mural on the wall at L54 facing KINOKINO and Stasjon K.

This will be an important contribution to Sandnes. This will be executed there and then during Vitamin Sandnes in full public view every day for 10 days. She will spend 6-10 hours a-day on a three floor scaffolding working on the mural. 
The motif on the sizable, ambitious wall will be related to her previous work but will also be inspired by the local environment and develop as the project progresses.

The start and end of the project will be celebrated with events involving young people from L54. Before the opening, young people from L54 will work with Monica Winther to make sculptures from discarded items and second hand materials. This will be exhibited in the old display cabinets by the stairs going up to Bytorget/Fokustorget, Langgata 10. Later, on Friday 22nd October at 4pm, Monica will celebrate her completed mural with a performance. 
Monica Winther and Turi Gramstad Oliver represent two different generations of prominent Sandnes artists. They have both created art that has had an impact beyond Sandnes, providing a way of looking to both the past and the future, from Sandnes, today. 

Sponset av: Samuelsen bygg
Tlf: 97474367