Home

Home Om prosjektet Formidling Omvisning Hvor - hvem Kunstnere Sponsorer Elever fra Vågen vgs. dokumenterer Vitamin Sandnes Kontakt oss. Presse
NILS ROSTAD (NO)
CV
Nils Rostad
  Hva: Lydinstallasjonen «The Backwards Paradise».

Hvor: Mursteinstrappa mellom Garbo i Langgata 10 og Top Man i nr. 12. Ta så til høyre på toppen, og gå så mot det grønne overbygget. I tillegg lyd i utvalgte butikker.

Når:14.-23. oktober.Nils Rostad er kunstner og eksperimentell musiker fra Sandnes. Han bidrar til Vitamin Sandnes med en lydinstallasjon på Fokustorget, et underfundig og poetisk inngrep i ett av sentrumsområdets mer tilbaketrukne rom. Dette stedet har stått nesten helt urørt de siste 10-15 åraene og skal med poetiske toner bli vekket til live igjen. Med dette prosjektet blir en del av et nesten glemt og usynliggjort miljø gjort synlig og tilgjengelig.  Undergrunn brakt til overflaten.

Installasjonens hoveddel er et 9 minutters lydarbeid i loop. Stykket består av flere vokalspor som er improvisert fram, samt lyden av knitring fra ledninger.
I Langgata vil utdrag fra lydinstallasjonen blandes sammen med den musikk som butikkene spiller ut på gata, og høres som et ekko fra hoved installasjonen.
Nils Rostad is an artist and experimental musician from Sandnes. His contribution to Vitamin Sandnes is at Fokustorget, a very central but currently unnoticed and forgotten space directly off Langgata.
Rostad’s particularly poetic intervention activates and increases awareness of a space marginalised since the 1980s.

The installation consists of a 9-minute looped sound-piece comprised of several improvised vocal tracks repeated and interwoven with electrical disturbance. Elsewhere in Langgata sound fragments are mixed into the music piping onto the street from the shops, played as an echo of the main installation.Lydinstallasjon  med improvisert vokal og radio-og ledning-skurr. Plasseringen blir på Fokustorget.  Dette stedetsom har stått urørt i mange år, skal med poetiske toner bli vekket til live igjen.

www.myspace.com/rostadnils

  Sound installation with improvised vocal voice and radio-and cable fuzz.
The installation will be placed at Fokustorget.
This place has been untouched for years and will with poetic sounds be re-awakened.